Smlouva (upřesnění)

Maximální výše úhrady dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)

  •  170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
  • 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů spojených s přípravou stravy