O nás

MULTIGENERAČNÍ ODBORNÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA RODINNÉHO TYPU

Poskytujeme registrovanou odbornou ambulantní sociální službu denní stacionář dle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením z Libereckého kraje od 16 let.

Prosazujeme deinstitucionalizaci sociálních služeb a sdílíme potřebu reformy psychiatrické péče v České republice.

Vstupte prosím dál….

Toskánsko Itálie | Svět cestovatele

Denní Stacionář Villa Toscana

                    Život je rozepsaná kniha. Kniha plná příběhů a nezapomenutelných okamžiků.

Pojďme společně si ve Vašich knihách číst, vzpomínat a vyprávět si zajímavé historky, které nám připomenou, že život je krásné žít v jakýkoli okamžik naplno a s chutí.

Vraťme se k tradičním rukodělným pracím, k rozvoji kulinářství a gastronomických zážitků, které Vám nabídne prostor pro objevování nového a neznámého.

Pomocí různých podnětů Vám umožníme cestovat do vzdálených zemí, aniž by bylo nutné opustit pohodlí Vašeho druhého domova ve Vile Toscana.

Práce a aktivity v obklopení krásnou přírodou, květinami a domácími mazlíčky rozvine Vaše smysly, zklidní mysl a pozitivně Vás naladí do dalších dní.

Multifunkční společenská místnost Vám nabídne prostor pro vzájemné setkávání se a společné debaty nad dobrou kávou a čajem, společně upečeným moučníkem za poslechu hudby či při sledování zajímavého programu.

Mezigenerační setkávání se s dětmi a studenty Vás obohatí novými podněty, a i Vy svými zkušenostmi obohatíte druhé.

Jsme tým nadšených profesionálních pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků, kteří pro Vás budou připravovat zajímavé denní programy a podpoří Vás v těch oblastech, v kterých je pro Vás jistější mít oporu a pomoc druhého.

Těšíme se na Vás.

Závazek a předmět činnosti společnosti Buona Strada, s.r.o. 

Společnost se zavazuje část svých zisků (nejméně 51 %) reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů. Dále se zavazuje zaměstnávat a integrovat osoby ze znevýhodněných skupin, přičemž min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %.

Předměty činnosti a hlavní cíle společnosti Buona Strada, s.r.o.: 

  • naplňování veřejně prospěšných cílů v sociální, ekonomické a environmentální oblasti s důrazem na místní rozvoj a lokální působnost sociálního podniku, 
  • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • podpora sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
  • podpora osob ohrožených sociálním vyloučením.