Aktuality a zajímavosti

KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A VŠE DOBRÉ DO ROKU 2024

Vám přeje tým Denního stacionáře Villa Toscana, Buona Strada, s.r.o.

Rozšířili jsme cílovou skupinu našich klientů, zvýšili okamžitou kapacitu sociální služby na 10 klientů denně a změnili působnost na celý Liberecký kraj.

Nově nabízíme službu pro osoby se zdravotním postižením od 16 let.

Důležité sdělení:

KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A VŠE DOBRÉ DO ROKU 2022

Tým denního stacionáře Villa Toscana, Buona Strada, s.r.o.

Přejeme všem krásné prožití svátků velikonočních a hodně zdraví a pohody.

Tým Denního stacionáře Villa Toscana, Buona Strada, s.r.o.

Krásné Velikonoce | Obec Bělov

KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A VŠE DOBRÉ DO ROKU 2021

Tým Denního stacionáře Villa Toscana, Buona Strada, s.r.o.

Anděl, Figurka, Ornament

Z celého srdce děkujeme našim podporovatelům a spřízněným organizacím za výbornou spolupráci v oblasti sociální péče o seniory a přejeme Vám všem jen to dobré do roku 2021, klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví.

Speciální poděkování patří těmto společnostem a institucím: Hardec, s.r.o., Mareva, z.s., Penzion pro seniory Atrium, ELVA HELP, z.s. , Tichý svět, o.p.s., Taxík Maxík, DPMLJ a.s.

Zároveň děkujeme MPSV, Krajskému úřadu Libereckého kraje, ÚP Liberec, Statutárnímu městu Liberec, Nadaci ČEZ a společnosti STP Plast, s.r.o. za finanční podporu naší ambulantní sociální služby v roce 2020.

Informace k preventivním opatřením:

Klient nebo jeho zákonný zástupce při příchodu do služby prohlašuje, že nevykazoval předchozích 14 dní příznaky respiračního onemocnění, ani nepřišel do styku s nakaženou osobou a zároveň, že zvážil riziko vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Při příchodu je vhodné použít desinfekci a klient je zkontrolován pro případné příznaky onemocnění.

Pracovníci v okamžiku vydání rozhodnutí o používání ochranných prostředků používají předměty zakrývající nos a ústa ve vnitřních prostorách. Ve specifických situacích používají jednorázové rukavice. Klienti s významnou kognitivní poruchou nebo ti, jejichž aktuální duševní stav to neumožňuje, roušku, či jiné zakrytí nosu a úst mít nemusí. Používání roušek či jiných ochranných pomůcek je doporučeno. V případě jejich používání je vhodné mít na celou dobu pobytu dostatek kusů, aby jejich používání bylo účinné.

Pracovníci i klienti se vyhýbají přímému tělesnému kontaktu jako je podávání rukou a sdílenému používání předmětů jako jsou ručníky a jiné předměty denní potřeby. Při stravování je doporučen odstup osob a zvýšená desinfekce povrchů a nádobí.

Poskytovatel sociální služby dále provádí speciální ošetřování povrchů, pomůcek a společných prostor podle doporučených postupů.

PF 2020

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, podporu a spolupráci.
Krásné svátky vánoční a jen to dobré do roku 2020 přejí
zaměstnanci a klienti Denního stacionáře Villa Toscana, Buona Strada, s.r.o.
(dole – foto z vánočního setkání)

Prosinec, advent a vánoční čas jsou za rohem. Moc se těšíme na vánoční večírek, který opět strávíme ve skoro rodinném kruhu společně s klienty. Naše kapacita je téměř zaplněna a máme velkou radost, že stacionář nabízí prostor pro setkávání a péči pro ty, kteří to potřebují. Pro rok 2020 připravujeme program plný terapeutických a společenských aktivit. Jsme otevřeni spolupráci a dobrým nápadům.

Denní stacionář navštívil během DOD také náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda, zde je zpráva: https://pavelsvoboda.kraj-lbc.cz//n:29502/Denni-stacionar-pro-seniory-oslavil-rocni-vyroci včetně fotogalerie.

Dne 20.6.2019 proběhl Den otevřených dveří v naší organizaci. Děkujeme za účast a doufáme, že se Vám u nás líbilo. Veškeré podněty a připomínky zasílejte e-mailem, nebo si s námi domluvte schůzku.

Neváhejte se k nám přijít osobně podívat a seznámit se podrobněji s nabídkou našich služeb a s naším pracovním týmem.

Dne 27.4.2019 vyšel článek s rozhovorem o našem zařízení, jeho část je zde k nahlédnutí: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/snazime-se-pracovat-s-pribehem-kazdeho-cloveka-individualne-20190427.html