Poděkování

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/510/2023) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2023 ve  výši 3 402 872 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2023 (smlouva o dotaci č. OLP/4514/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 164 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2023 ve výši 292 612 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/299/2022) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2022 ve  výši 2 490 703 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/3848/2022 na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 220 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2022 ve výši 116 198 Kč.

Děkujeme společnosti HARDEC s.r.o. (www.hardec.cz) za technickou podporu a poradenství v oblasti IT a poskytnutí finančích darů na provoz sociální služby.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3277/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 39 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/2896/2020) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 111 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/210/2021) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2021 ve  výši 1 998 000, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2021 ve výši 112 151 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/663/2020) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  ve  výši 1 395 000 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 na projekt č. KP20/2998 ve výši 30 000 Kč s názvem: Podpora udržení provozu ambulantní sociální služby denní stacionář v Liberci. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020 (smlouva o dotaci č. OLP/4127/2019) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to vy výši 76 000 Kč. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouva o dotaci č. OLP/771/2019) k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2019  ve  výši 1 005 00 Kč, a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje. 

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na zajištění základních činností sociální služby denní stacionář pro rok 2019 ve výši 180 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční podporu Denního stacionáře ve výši 75 000 Kč.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem: „Podpora nové sociální služby Denní stacionář Villa Toscana“ ve výši 40 000 Kč.

Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na zajištění sociální služby pro rok 2019, a to ve výši 61 200,- Kč a pro rok 2020 ve výši 142 08 Kč.